Subsidie zonnepanelen

De laatste subsidieregeling voor zonnepanelen dateert uit 2012 en bedroeg €50 miljoen. Omdat het zo een groot succes was, was deze subsidiepot daarom ook vroegtijdig op. Sindsdien zijn er geen landelijke subsidies meer voor zonnepanelen. In de plaats daarvan is er een BTW-regeling. Veel experts zijn het er over eens dat deze regeling lucratiever is dan de oude subsidieregelingen.

Zonnepaneel op het dak

Komt er weer een nieuwe subsidieregeling?

Het is natuurlijk een goede vraag of het wellicht slim is om nog even te wachten met het doen van een investering in zonnepanelen. Een subsidie op je nieuwe zonnepaneel systeem is natuurlijk mooi meegenomen, maar zoals ook al eerder vermeld is er nu een interessantere BTW-regeling (0% BTW). Op dit moment zijn dus de volgende regelingen van toepassing:

Voor particulieren

Voor ondernemers/MKB

Zonnepaneel subsidies 2023

Kort samengevat is dit de huidige situatie omtrent de regelingen:

Doelgroep Regeling
Particulieren Geen subsidie1
VvE's Geen subsidie1
Sportverenigingen Subsidieregeling: Energiebesparing en Duurzame Energie (RVO)
MKB-ers Diverse regelingen: MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+
Grote bedrijven Diverse regelingen: MIA, VAMIL, KIA, EIA, SDE+
Agrariërs Subsidieregeling: SDE+

1Alhoewel de Rijksoverheid de term 'subsidie' niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW-teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een 'subsidie'. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag bij de Belastingdienst terugvragen. Ook in 2023.

Neem vrijblijvend contact op met zonnepaneel monteurs die je verder kunnen helpen.

Regelingen voor particulieren

 • BTW-teruggave voor particulieren
  Het is mogelijk om de BTW die je hebt betaald over zonnepanelen terug te vorderen bij de Belastingdienst. Dit gaat om de 21% BTW op de materialen en de installatiekosten. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor deze regeling. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je komt alleen in aanmerking als je een particuliere afnemer bent. Bovendien is het een voorwaarde dat je een deel van de opgewekte energie levert aan het net. De BTW-regeling is ingesteld, omdat zonnepanelen eigenaren als ondernemers worden gezien. Als particulier lever je namelijk stroom aan het openbare net en heb je dus recht op een teruggave van de BTW.
 • Lokale subsidie voor particulieren
  De landelijke subsidie is afgeschaft, maar op lokaal niveau bestaan er nog wel subsidies. Er zijn een aantal gemeenten in Nederland die een financiële tegemoetkoming op zonnepanelen beschikbaar hebben gesteld. Voorbeelden zijn onder andere: Amsterdam, Bloemendaal, Deurne, Eindhoven, Hoorn en Noord-Brabant. De hoogte van de tegemoetkoming en de soort regeling verschilt echter per gemeente. De ene gemeente geeft een eenmalige aanschafsubsidie terwijl andere gemeentes de mogelijkheid geven om een groene lening af te sluiten. Het is aan te raden om zelf te achterhalen of jouw gemeente een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de investering in zonnepanelen. Kijk daarom op de website van jouw gemeente voor meer informatie.
 • Salderen: waar moet je op letten?
  Waar je rekening mee moet houden, is dat er een salderingsgrens is vastgesteld. Dit houdt in dat niet alle energie die je terug levert ook mee telt voor het salderen. De salderingsgrens is niet voor ieder huishouden hetzelfde. Het is namelijk de hoeveelheid energie die je hebt ontvangen van het energiebedrijf. Dit is terug te vinden op de energierekening na de eindafrekening. Door de salderingsgrens is het onmogelijk om meer te salderen dan dat de hoeveelheid energie die je hebt gekregen. Je moet daarnaast ook in het bezit zijn van een geschikte meter (slimme meter) om te kunnen salderen.

  De salderingsregeling is tot slot alleen van toepassing op zonnepanelen die op jouw eigen dak liggen. Dus: als je op jaarbasis 3000 kWh afneemt dan is dat ook gelijk jouw salderingsgrens. Mocht je meer kWh's dan deze grens van 3000 terugleveren dan zal alles daarboven voor een veel lager tarief ingekocht worden door jouw energieleverancier. Daarom is het niet lucratief om een zo groot mogelijk systeem aan te schaffen, maar te gaan voor een systeem dat net onder je jaarlijkse verbruik ligt. Deze regeling staat tot 2020 vast en zal dus tot die tijd niet veranderen. Zie: salderen.

Zakelijke subsidies

Plaatsing zonnepanelen op het dakNiet alleen particuliere zonnepanelen eigenaren, maar ook zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Hiermee is het ook voor ondernemers zoals bijvoorbeeld eenmanszaken, BV’s en VOF’s interessant om over te stappen op zonne-energie. Voor de zakelijke gebruiker zijn de volgende fiscale aftrekregelingen van toepassing: de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de SDE+ regeling. Daarnaast bestaat er ook nog een speciale asbestsubsidie voor agrariërs. Dit houdt in dat de agrariër €4,50 per vierkante meter aan subsidie ontvangt als deze gesaneerd wordt. De voorwaarde is wel dat op het voormalige asbestdak een zonnepanelen systeem wordt geïnstalleerd. Bekijk ook pagina zakelijke subsidies.

Laat installateurs je meer vertellen over de mogelijkheden. Vraag gratis offertes op.

SDE

De SDE-regeling is een oude subsidieregeling. De afkorting SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze subsidieregeling is in leven geroepen, omdat Nederland meer energie moest gaan verbruiken dat afkomstig is uit duurzame bronnen. Met de SDE-regeling krijg je een vergoeding per hoeveelheid elektriciteit dat je zelf hebt geproduceerd. De hoogte van de vergoeding wisselde steeds per jaar. Zowel particulieren als zakelijke gebruikers konden op deze subsidie rekenen. Het beschikbare budget werd jaarlijks in april bekendgemaakt. De regel was destijds ‘op = op’ en men moest zich inschrijven om hier gebruik van te maken. Deze regeling bestaat tegenwoordig niet meer en de SDE+ is de regeling die ervoor in de plaats is gekomen (en geldt nu alleen voor bedrijven).

Geschiedenis
De SDE-regeling is in 2008 ingegaan en was de opvolger van de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (afgekort: MEP). Hierbij werd er geen maximum gegeven aan de subsidie. Waar de overheid niet op had gerekend, was dat er erg veel interesse was in deze regeling. Het was zo een groot succes dat de subsidiepot al voortijdig leeg was. Er is destijds besloten om de subsidie op de aanschaf van zonnepanelen af te schaffen.

De nieuwe SDE+ regeling (SDE plus)
De SDE+ is de oude SDE-regeling in een nieuw jasje. De SDE-regeling werd in 2011 gewijzigd en is sindsdien gericht op economische efficiëntie. De oude subsidieregeling richtte zich op particulieren, bedrijven en non-profit organisaties. De SDE+ regeling richt zich niet meer op particulieren. Deze subsidieregeling is in leven geroepen om de ontwikkeling van schone en duurzame energie in Nederland te stimuleren. De SDE+ is er voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren. Dit geldt voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De categorieën van energie die in aanmerking komen voor de SDE+ regeling zijn: zon, water, wind, biomassa en geothermie. Voor meer informatie zie ook: www.rvo.nl/sde

De afkorting SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met deze regeling stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. Deze subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie gaan produceren. Deze regeling is alleen voor hernieuwbare energietechnieken. Zelf energie opwekken door middel van zonlicht is hier een goed voorbeeld van. De SDE+ subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd. De kosten dekken de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van ‘normale’ stroom. De SDE+ kan alleen aangevraagd worden voor zonnestroom installaties vanaf 15 kWP. Jouw zonnepanelen systeem moet dus uit minimaal 60 zonnepanelen bestaan om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie. De installatie moet daarnaast aangesloten zijn om een grootverbruik aansluiting. Dit is minimaal 3 x 80 Ampère. Zie pagina SDE+ regeling.

Kleinschaligheidsaftrek en zonnepanelen (KIA)

De Kleinschaligheidsaftrek wordt afgekort als KIA. Deze regeling is in het leven geroepen om de investering in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Als je als onderneming investeert in zonnepanelen, mag je maximaal 28% van de investering in zonnepanelen extra aftrekken van jouw fiscale winst. Wat de hoogte van de aftrek precies is, is afhankelijk van de andere investeringen die je hebt gedaan in het jaar dat je de zonnepanelen hebt gekocht. Het is toegestaan om deze regeling te combineren met andere regelingen zoals de Energie-Investeringsaftrek. Als je een asbestdak hebt en dit inruilt voor een zonnepanelensysteem, kun je ook gebruik maken van de asbestsubsidie.

Zonnepanelen voorbeeld op het dak

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsregeling (afgekort: EIA) is bedoeld om men te stimuleren om te investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen. De energiebesparende bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen voor deze subsidie zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samengevat in de Milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks gepubliceerd. Zonnepanelen zijn op de Energielijst opgenomen, waardoor zonnepanelen eigenaren eenmalig maximaal 55,5% van de totale investering mogen aftrekken van hun fiscale winst. Om in aanmerking te komen voor de EIA moet je binnen drie maanden na aanschaf van het zonnestroomsysteem een aanvraag indienen. Het is mogelijk om deze extra aftrek te combineren met de Kleinschaligheidsaftrek. Zie pagina EIA-regeling.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (afgekort: MIA) is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers. Particulieren kunnen hier helaas geen gebruik van maken. Ondernemers krijgen hiermee de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Je kunt namelijk als ondernemer tot 36% van het investeringsbedrag van de zonnepanelen aftrekken van de fiscale winst. Hoe hoog het percentage is dat je mag aftrekken is afhankelijk van de milieueffecten en het bedrijfsmiddel. Je komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als je inkomsten- en of vennootschapsbelasting betaalt. De MIA mag je combineren met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Bekijk pagina MIA-regeling.

VAMIL

VAMIL is de afkorting die gebruikt wordt voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen aftrek. Deze regeling maakt het mogelijk op een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dit is natuurlijk alleen toepasbaar op milieu-investeringen. Op de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je inzien welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de VAMIL. Een zonnestroom installatie is hier een goed voorbeeld van. Het is mogelijk om tot 75% af te schrijven. Om gebruik te maken van deze regeling moet je binnen drie maanden een melding maken bij RVO.nl. Deze regeling wordt in veel gevallen toegepast in combinatie met de Milieu-investeringsaftrek. Bekijk pagina VAMIL-regeling.

Terugverdientijd verkorten met subsidies

Het is tegenwoordig makkelijker om een zonnestroom installatie terug te verdienen dan voorheen. De gemiddelde terugverdientijd ligt rond de 8 jaar. Hoelang je er precies erover doet, is afhankelijk van een aantal factoren. De subsidies die je kunt ontvangen is een goed voorbeeld. Door de financiële tegemoetkomingen kan de terugverdientijd aanzienlijk verkort worden. Het is daarom altijd verstandig om te kijken waar je recht op hebt. Het is zeker de moeite waard om ook gebruik te maken van alle regelingen die er bestaan. Dit kost misschien veel tijd en papierwerk, maar je kunt veel geld ervoor terug krijgen. Hoe sneller het zonnestroomsysteem zichzelf terugverdiend, hoe langer je kan profiteren van gratis stroom. Laat installateurs je meer vertellen over de mogelijkheden. Vraag gratis offertes op.

Wat kosten zonnepanelen?

Achterhaal de exacte kosten voor jouw zonnepanelen door gebruik te maken van onze offerte service. Laat je gegevens achter en kom in contact met installateurs die je graag een vrijblijvend voorstel doen.

Gratis en vrijblijvend offertes vergelijken

Vind de beste vakman...

Vergelijk zonnepaneelbedrijven