SDE+ regeling

De SDE+ bestaat sinds 2011 en is de vernieuwde versie van de oude SDE-regeling. Een van de grootste veranderingen is dat de SDE+ regeling niet bedoeld is voor particulieren. De SDE+ is een stimuleringsregeling om het aantrekkelijk te maken voor ondernemers om te investeren in duurzame energie; uitgevoerd door de RVO. Het is ook ontstaan om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Bedrijven en non-profit instellingen die zelf duurzame energie produceren kunnen rekenen op deze vorm van subsidie. Er zijn verschillende categorieën van energie waarvoor deze subsidie aangevraagd kan worden. De categorieën zijn: zon, wind, biomassa, geothermie en water.

Zonnepanelen en de SDE+ regeling

De SDE+ regeling kan voor zonnepanelen eigenaren zeer interessant zijn. Je kunt deze subsidie aanvragen als jouw zonnestroom installatie een vermogen heeft dat groter dan of gelijk is aan 15 kWp (15.000 Wattpiek). Jouw zonnestroomsysteem moet daarnaast aangesloten op een grootverbruikersaansluiting van minimaal 3 x 80 Ampère. Met deze regeling ontvangt de ondernemer een vergoeding voor iedere opgewekte kWh. Elk jaar wordt er een bedrag vastgesteld voor hernieuwbare energieprojecten zoals het opwekken van zonne-energie. Er zijn elk jaar twee opstellingsrondes:

  • in het voorjaar en
  • in het najaar.

Het kan dus zijn dat je nu geen aanvraag in kan dienen en zou je dus moeten wachten op de volgende ronde.

Omgevingsvergunning

Als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

SDE+ aanvragen

Als je van plan bent om deze subsidie voor een project aan te vragen moet je eerst de juiste vergunningen en bijlagen regelen. Het is verplicht om een haalbaarheidsstudie van het project te maken. Deze moet bestaan uit:

  • een exploitatieberekening en
  • een berekening van het projectrendement.

Ook een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering van het project mag niet ontbreken. De haalbaarheidsstudie dient aan de subsidieaanvraag toegevoegd te worden. Je bent zelf verantwoordelijk om voor de juiste documenten te zorgen en om op tijd een aanvraag in te dienen. Je kunt de subsidie digitaal aanvragen via het eLoket van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Hulp bij het indienen

Veel ondernemers schakelen hulp in van specialisten op het gebied van fiscale subsidies. Omdat het een en ander eerst in orde gemaakt dient te worden en pas daarna een subsidieaanvraag ingediend kan worden is het verstandig om dit samen met een specialist te doen. Neem vrijblijvend contact op met zonnepaneel bedrijven die je verder kunnen helpen bij je aanvraag.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/zon

Wat gaan jouw zonnepanelen precies kosten?

Achterhaal de exacte kosten voor jouw opdracht door gebruik te maken van onze offerte service. Laat je gegevens achter en kom in contact met zonnepaneel installateurs die je graag een vrijblijvend voorstel willen doen.