Betaal ik BTW over zonnepanelen?

Ook in 2019 is het mogelijk om de BTW van de aankoop en installatie van zonnepanelen terug te vragen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar jij als particulier aan moet voldoen. Zo moet een deel van de opgewekte stroom worden terugverkocht aan het net (zie: salderen). Als beloning wordt er een vergoeding uitbetaald door jouw energieleverancier. Dit bedrag wordt veelal met je energierekening verrekend.

Kleine ondernemersregeling

Daarnaast kun je beroep doen op de kleine ondernemersregeling. Wanneer het BTW-bedrag minder dan €1.345 bedraagt, hoef je geen omzetbelasting te betalen. In de praktijk wordt dit bedrag nauwelijks gehaald. Als je je niet aanmeldt als ondernemer, kun je de BTW die aan jou in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Voorbeeld 9 zonnepanelen

BTW afdragen opgewekte energie

In de ogen van de Belastingdienst ben je dus een ondernemer als je zonnestroom produceert. Dit betekent ook dat je belasting moet betalen over de energie die je opwekt. Het is lastig om te bepalen om wat voor bedrag het gaat per individueel geval. Daarom heeft de Belastingdienst besloten dat ze gaan rekenen met vaste bedragen, deze gaan per 1.000 Kwh. De belasting die je moet betalen is slechts een fractie van de belasting die je kunt terugvragen.

Belasting afdragen over de opgewekte energie hoeft alleen in het eerste jaar. Daarna is het mogelijk om af te melden als ondernemer. In de opvolgende jaren hoeft er in dat geval geen BTW meer afgedragen te worden. Neem vrijblijvend contact op met specialisten die je verder kunnen helpen.

Verschuldigd bedrag

Om de verschuldigde BTW te berekenen, moet je weten hoeveel stroom je aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom je in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag je gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat je moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Als je gebruikmaakt van deze forfaits, mag je geen BTW in rekening brengen aan jouw energiebedrijf. Je bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 - 1000 €20
1001 - 2000 €40
2001 - 3000 €60
3001 - 4000 €80
4001 - 5000 €100
5001 - 6000 €120
6001 - 7000 €140
7001 - 8000 €160
8001 - 9000 €180
9001 - 10.000 €200

Voorbeeld
Aan jou is €800 BTW in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde BTW €60 euro. Omdat de aan jou in rekening gebrachte BTW hoger is dan de verschuldigde BTW, kun je in dit voorbeeld €740 euro terugvragen. Vul in jouw aangifte het bedrag van €800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van €60 euro bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag ben je altijd volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of je de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft. Zie ook: www.belastingdienst.nl/btw-zonnepanelen/

Ik heb al zonnepanelen, kan ik mijn BTW terugvragen?

Eigenaren die zonnepanelen aan hebben geschaft vóór november 2013 kunnen ook in aanmerking komen voor BTW-teruggave. De panelen moeten dan wel na 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen.

Op de website van de Rijksoverheid is een lijst met veel gestelde vragen beschikbaar met betrekking tot de BTW regelingen voor zonnepanelen.

BTW terugvragen in 2019: stappenplan

Volg het stappenplan als je de BTW op de zonnepanelen terug wilt vragen:

  • Meld je bij de Belastingdienst aan als ondernemer.
  • Dien de BTW-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
  • Geef jouw rekeningnummer voor de BTW-teruggaaf aan de Belastingdienst door met het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' op het beveiligde gedeelte van de internetsite. Je vindt dit formulier onder 'Overige formulieren'.
  • Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar. Bij vragen kun je ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis)

Of laat de teruggave door jouw zonnepanelen installateur regelen. Er zijn zonnepaneelbedrijven die de aangifte en de teruggave volledig uit handen nemen.

Wat gaan jouw zonnepanelen precies kosten?

Achterhaal de exacte kosten voor jouw opdracht door gebruik te maken van onze offerte service. Laat je gegevens achter en kom in contact met zonnepaneel installateurs die je graag een vrijblijvend voorstel willen doen.

Meer veelgestelde vragen over zonnepanelen:
> Zonnepanelen vergelijken: hoe doe je dat?
> Hoe kies ik mijn zonnepanelen leverancier?
> Hoe werken zonnepanelen?
> Hoeveel elektriciteit kan een zonnepaneel opwekken?
> Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
> Is mijn huis geschikt voor zonnepanelen?
> Kan ik zonnepanelen zelf plaatsen?
> Waar worden zonnepanelen geplaatst?
> Wat zijn de nadelen van zonnepanelen?

Of bekijk hier alle vragen: zonnepanelen F.A.Q