Zakelijke zonnepanelen subsidie

Omdat er in 2020 aan de klimaatdoelstellingen moet worden voldaan, stimuleert de overheid investeringen in zonnepanelen. Dat betekent dat er tegen deze tijd 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Voor ondernemers zoals BV's, eenmanszaakjes, maatschappen, VOF's en dergelijke zijn er landelijk een aantal aantrekkelijke subsidies op zonnepanelen ingevoerd. Daarnaast zijn er verscheidene gemeentes die subsidies hebben voor lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze zakelijke subsidies hebben bijna allemaal te maken met extra fiscale aftrek. Als een onderneming al verlies draait is zo'n subsidie dus een stuk minder interessant. Wat de hoogte van een subsidie is, is afhankelijk van de belastingdruk van een zaak en of je toekomstige verliezen nog mag verrekenen.

Voor ondernemers (zakelijk) zijn deze regelingen van toepassing:

Wat is het rendement op zonnepanelen?

De energieprijzen zijn in de afgelopen 20 jaar flink wat gestegen, namelijk zo'n 4% per jaar. De prijzen van zonnepanelen zijn daarentegen aardig wat gedaald. Deze beide ontwikkelingen zijn de redenen dat de terugverdientijd voor een heel zonnepanelensysteem aanzienlijk korter is geworden. Vroeger was het nog niet rendabel om zonnepanelen aan te schaffen, maar nu wel. Een groot deel van de mensen realiseert zich niet dat de financiële opbrengst vele malen hoger is dan wanneer je dat bedrag op de bank zou zetten tegen de huidige rente, die maar zo'n 1% bedraagt. Als je zonnepanelen installeert kan je op je spaargeld een rendement behalen van minimaal 6% (volgens diverse bronnen zoals Milieu Centraal ed.).

De terugverdientijd van zonnepanelen

Wat is de terugverdientijd? Dat is een goede vraag als je wilt investeren in zonnepanelen. Om deze berekening te kunnen maken moet je vooral kijken naar wat je gebruik is of wat je verwacht dat het zal zijn. De hoogte van het energieverbruik zal namelijk bepalen in welke tariefgroep van de energiebelasting je valt. Hier gaat het om het bedrag dat je betaalt voor een kilowattuur. Als je minder dan 10.000 kilowattuur per jaar verbruikt dan is de terugverdientijd op je investering tussen de vijf en de acht jaar. Als het tussen de 10.000 en de 50.000 kilowattuur ligt, dan is de terugverdientijd tussen de negen en twaalf jaar. Verbruik je meer dan 50.000 kilowattuur per jaar, dan ligt de terugverdientijd tussen de veertien en zeventien jaar. Laat installateurs je meer vertellen over de mogelijkheden. Vraag gratis offertes op.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In Nederland is er een regeling die de investeringsaftrek heet. Als je zonnepanelen wilt aanschaffen kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, oftewel KIA, toegepast worden. Een BV kan een belastingbesparing van rond de 6% realiseren. Een maatschap, VOF of een eenmanszaak kan op een besparing van rond de 12% rekenen. Als je tot de €2.300 euro investeert, dan kun je geen KIA verwachten. Als je tussen de €2.300 en de €56.024 euro investeert dan kun je zo'n 28% KIA verwachten. En als je tussen de €56.025 en de €103.748 euro investeert kun je op €15.687 euro KIA rekenen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je zonnepanelen als zakelijke investering wilt doen, dan kom je ook nog eens in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek, kortweg de EIA. De fiscale aftrek is vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%. Een BV kan tussen de 11,6% en de 14,5% besparen op de investering aan vennootschapsbelasting. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan tot wel 30% besparen. Als je in aanmerking wilt komen voor deze subsidie moet je een minimale capaciteit hebben van 25 kW, wat gelijk staat aan zo'n 100 zonnepanelen. Bij een investering van meer dan 25 kW aan zonnepanelen is het bedrag voor de EIA maximaal €1.200 euro per kW boven deze 25 kW. Dat wil zeggen dat als je vijftig zonnepanelen plaatst, dat je zo'n €30.000 euro aftrek mag verwachten.

MIA en VAMIL voor zonnepanelen

Er is ook een koppeling met asbestvervanging. Heb je een asbestdak? Daar komen extra subsidiemogelijkheden bij kijken. Dit is de milieu-investeringsaftrek, kortweg MIA en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, afgekort VAMIL. De fiscale aftrek voor MIA is 36%, bij VAMIL loopt dat op tot 75%. Maar daarbij moeten er wel aan eisen voldaan worden. De voorwaarde bij de koppeling met asbestdaken is dat de plaatsing en asbestvervanging in een tijdsbestek van drie maanden maximaal moet worden uitgevoerd. Het is niet zo dat het om hetzelfde dak dient te gaan, maar de gebouwen moeten wel vermeld staan op dezelfde WOZ beschikking. Er geld bovendien een minimum kostenpost van €2.500 euro voor asbestvervanging.

SDE+ subsidie voor zonnepanelen

Daarnaast is er ook nog een SDE+ subsidie, de Stimulering Duurzame Energieproductie voor grote projecten. Hier kunnen bedrijven en non-profitorganisaties gebruik van maken. Deze subsidie wordt jaarlijks verstrekt afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie er wordt opgewekt. Hierbij gaat het om projecten vanaf 15.000 WP, wat gelijk staat aan zo'n 60 zonnepanelen. Dit zijn de grotere projecten. Het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom wordt door de overheid vergoed. Laat installateurs je meer vertellen over de mogelijkheden. Vraag gratis offertes op.

Wat gaan jouw zonnepanelen precies kosten?

Achterhaal de exacte kosten voor jouw opdracht door gebruik te maken van onze offerte service. Laat je gegevens achter en kom in contact met zonnepaneel installateurs die je graag een vrijblijvend voorstel willen doen.