ISDE-subsidie zonnecollector

Als je van plan bent om een zonneboiler aan te schaffen is het nu mogelijk om er een subsidie voor te krijgen. Houd wel in de gaten dat niet alle soorten zonneboilers in aanmerking komen. Zie ook: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geldigheid

De ISDE-regeling voor dit kalenderjaar loopt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet het apparaat voldoen aan:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie

Apparatenlijst

Om een keuze te maken heeft de RVO een Apparatenlijst opgesteld. Alle zonneboilers die in deze lijst vermeld staan komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidiebedrag

In het document staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf €500 euro per apparaat. Bron: www.rvo.nl/isde